۲۰

شعری تقدیم به محموق احمقی نژاد شاعر پارسی گوی

greeniranfrorever.blogspot.com – چون گفته آمد که آن اسوه ی نجاست، میمون صحنه ی سیاست و ملعونِ عرصه ی ریاست آب یخ را به ماتحت و ممه را به لولوی بدبخت سپرده و پای در آوردگاه ادبیات ایران زمین فشرده و در اختتامیه ی شعر فجر چنین سروده///ما از تبار رستم و فـــرهاد و آرشيم////وندر شرار فتنـــــــۀ آخر‏ سياوشيم////در انتظار رويت آن مهــــــــــر آخرين///در مجمر سپيده سپندی بر آتشيم ///پس این جوابیه را به نافش می بندم و به ریش کثیفش میخندم: ادامه...
تصویری از 22ze
ارسال شده توسط 22ze ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها