۱۳

یک گفتگوی معمولی با یک راس بسیجی و اثبات ساده عدم وجود شرافت و عقل در آنها

gomnamian.blogspot.com – بسیجی ! دقت کن! یک-روز بیست و پنج خرداد سه و نیم میلیون طبق گفته شهردار تهران، به خیابان آمدند. دو-هیچ حکومتی از حکومت شوروی قوی تر و قدرتمند تر نبوده است، بیش از نیمی از بمب اتمی دنیا را داشته است. شاید هیچ حکومتی نیز از حکومت صدام وحشی تر نبوده است، صدام چرخ گوشت آدم در زندانهایش داشت. سه-می شود به من بگویی با توجه به نکات بالا، آیا هنوز بسیجی باقی می مانی ؟! از عاقبت بودن با حکومت نمی ترسی ؟! چهار-اگر نمی ترسی و همچنان می خواهی بسیجی بمانی، باید بگویم شعورت در حد شرافتت است ! یعنی در کمترین مقدار ممکن ! چون برای بسیجی بودن باید بی شرف باشی ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها