۸

آقای رییس جمهور، تو بهتر بود در همان ایران می‌ماندی، جای تو همان جا بود.

tinyurl.com – گزارش کامل محاکمه چائوشسکو و همسرش در دادگاه مردمی (بخشی از متن اصلی محاکمه) دادستان:او همیشه مدعی بود که از طرف مردم حرف می‌زند و عمل می‌کند تا به چهره محبوبی نزد آنها تبدیل شود. اما در تمامی این مدت تنها بر مردم مستبدانه حکومت کرد...آدم‌های متعصبی‌که شما آنها را اجیر کرده‌اید، همین حالا هم در حال شلیک به سمت کودکان ما هستند.به آپارتمان‌ها شلیک می کنند. آنها از کجا آمده‌اند؟...مردم تبدیل به برده شده‌اند. تمامی روشنفکران از کشور گریخته‌اند... چائوشسکو: من جواب تو را نمی دهم توطئه‌چی....توطئه از خارج از کشور سازماندهی شده است.... دادستان: چرا کشور را به ویرانی کشاندی؟ چرا همه چیز را به خارج از کشور صادر کردی؟ چرا روستاها را به قحطی کشاندی؟ تولیدات کشاورزان و روستاییان را به خارج صادر کردی و آنها مجبور شدند حتی برای خرید یک نان به بخارست و دیگر شهرها بیایند چائوشسکو: شما که خود مامور هستید به این موضوع آگاهی دارید که حکومت نمی‌تواند فرمان تیراندازی را صادر کند. این تروریست‌ها بودند که به جوانان شلیک کردند. النا: تروریست هایی از درون نیروهای امنیتی. دادستان:جناب رییس‌جمهور نیازی نیست تا اشتباهات خود را بپذیرید. شرف میخاییل شاه در سال 1947 از شما بیشتر بود. شاید اگر گناهان خود را می‌پذیرفتید، نشان می‌داید که مردم رومانی را درک کرده اید. آقای رییس جمهور، تو بهتر بود در همان ایران می‌ماندی، جای تو همان جا بود. ادامه...
تصویری از crazykaveh
ارسال شده توسط crazykaveh حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : nazanin mashti crazykaveh hamseda Arash ariya7 13 brabt

دیدگاه ها