۱۶

تا به کی‌ خموشی‌ای زنان ایران(به مناسبت روز جهانی‌ زن،تقدیم به تمامی‌ شیرزنان دلیر ایرانی‌ )

youtube.com – ای جلادان , من زنم ! تقدیم به تمامی زنان و دخترانی که قربانی ظلم و جور این شب پرستان شده اند . من زنم٬ همانکه شما به جرم عشق ورزیدن ٬ سنگسارش می کنید . اما خود٬ در خلوت به حریم همه دست درازی می کنید ! من زنم٬ همانکه به جرم اندیشیدن٬ ناقص العقلش می خوانید ٬ اما در نهان٬ افسوس می خورید که نمی توانید مثل من بیاندیشید ! من زنم٬ همانکه به جرم ظریف بودنم٬ مرا ضعیفه مینامید ٬ اما در تنهاییتان از قدرت جذابیتم ٬در شگفت میمانید ! من زنم ٬ همانکه طبیعت بودنم ٬ شما را به لرزه می اندازد ٬ وشما همیشه در جستجوی آنید که قفس بر اندامم زنید ٬ من یک زنم٬ دخترم ٬ همسرم ٬ مادرم ٬خواهرم من عاطفه ام ٬دلآرامم٬ زهرا یم سحرم ٬ ترانه ام ٬ ندایم ! من فریاد درگلو مانده ی انسانم٬ بغض فروخورده ی شهلا وسهیلایم٬ من خفه شدم از این همه دروغ وریا ٬ له شدم زیر بار این همه جور وجفا ٬ من دگر امروز فریاد شده ام ٬ صدا شده ام ! من آمده ام تا بنیاد مکروحقه بازییتان را ٬ به هم زنم ! من آمده ام تا قدرت پوشالی تان را ٬ بشکنم ! قانون من درآوردی تان را٬ خط بزنم ! و عصز طلایی این سرزمین را بامهر خود رقم زنم ٬ که من زنم ! ادامه...
تصویری از ستاره
ارسال شده توسط ستاره ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها