۱۴

راهپیمایی و فروپاشی رژیم ها (ترجمه يادداشتی از گريم رابرتسون)

sogholmeh.wordpress.com – چرا اعتراضات مردمی نظام‌های خودكامه را فرومی‌پاشاند؟ راستش اين اتفاق در نگاه نخست شگفت‌آور به می‌رسد، به‌ويژه اگر به ياد داشته باشيم كه قدرت‌مندان خودكامه برای حفظ قدرت از هيچ‌كاری حتا كشتن و مثله‌كردن آدم‌ها روی‌گردان نيستند. از این گذشته، اگرچه تهدید پنهان يا آشكار يورش‌آوردن به كاخ و حلق‌آويز كردن حاكم زورگو همواره وجود دارد اما احتمال اين كه حاكم خودكامه‌ای مانند چائوشسكو يا نجيب‌اله خودش را به كشتن بدهد بسيار اندك است (اندك بودن اين احتمال با توجه به جنایاتی که دیکتاتورها در دوران زمام‌داری خود مرتكب می‌شوند، شگفت‌آور به نظر می‌رسد اما این مساله را به زمان ديگری موكول می‌كنيم). ادامه...
تصویری از Dahri
ارسال شده توسط Dahri حدود ۸ سال پیش در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها