۱۵

بوی سیلی و شلاق میدی خانوم تا کی میخوای به مردا باج بدی خانوم?!

youtube.com – تو بوی سیلی و شلاق میدی خانوم تا کی میخوای به مردا باج بدی خانوم/مث وطن شدی همدم ولگردا تقدیر تو دست توی واسه فردا...تو بوی زمین سوخته مون رو میدی خانم/تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم /ما که از مردی مردیم لا اقل تو زن باش/یه کم از اون عطر غیرتت رو ما هم بپاش ( ویدیو ما مرد نیستیم از شاهین نجفی به مناسبت روز زن) ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها