۱۳

فردا روز زن است،زنانی چون پروین فهیمی ! به حرمت مادر سهراب به خیابان می آییم

gomnamian.blogspot.com – مگر می شود ایرانی مادر سهراب را فراموش کند، همان زن آزاده ای که انسانیت را معنا کرد، بعد از کشته شدن پسرش گفت، اگر زندانیان سیاسی آزاد شوند، او از خون پسرش خواهد گذشت، یعنی نه تنها پسرش را فدای آزادی ایران کرد، بلکه حاضر شد از خون او نیز برای آزادی ایران بگذرد./فردا روز زن است، گروهی ابله در ایران زنان را نصف مردان می دانند، کتک زدن آنان را مجاز می شمرند، برای آنان حرمتی قاثل نیستند. این یکی از جنایات آنها است، آنها کشور را غارت کرده اند و از خون جوانان وطن ، جویباری از خون براه انداخته اند./برای آزادی ایران ، فردا به خیابان می آییم، فردا به خیابان می آییم تا به پروین ها بگوییم ما جوانان ایران، بزرگ شده دامان شیرزنانی چون او هستیم، از او یاد گرفته ایم که انسانیت چیست، یاد گرفته ایم که حاضریم برای آزادگی هزینه کنیم. از مادر سهراب آموخته ایم که چگونه باید سر بالا گرفت و نشان داد در سال 2011 مردم ایران ، می فهمند آزادی و دموکراسی چیست. / یادمان باشد که اکثریت مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم هستند، ما قلب هایمان با هم است، ما لیاقت ایرانی آزاد را داریم و خواستار دموکراسی هستیم. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها