۸

پر خطر ترین شغل در ایران !

guardian.co.uk – مقاله خانم شیرین عبادی در روزنامه گاردین ۷ مارس ۲۰۱۱ به چاپ رسیده است. این مقاله در مورد حکم ظالمانه جمهوری اسلامی در مورد خانم نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر نوشته شده است. ادامه...
تصویری از Hypatia
ارسال شده توسط Hypatia حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 gogreen ariya7 brabt chichi teaspoon Hypatia iranmelli

دیدگاه ها