۶

واقعا مردم ما داریم؟!

pastehtml.com – پول برقی که همیشه بین 3 تا 5 هزار تومان برای ما می اومد...اومده 20 هزار تومان! پول گاز برای ما که همیشه بین 2 تا 5 هزار تومان میومد...اومده 24 هزار تومان!! مردم ما مثل کبک سرشون رو می ندازن پایین...بعد مردم تونس به خاطر مشکلات اقتصادی انقلاب می کنند!! با وجودی که میگن تونس وضع اقتصادیش از ما هم بهتره...! واقعا مردم ما داریم؟! ادامه...
تصویری از jsgilan
ارسال شده توسط jsgilan حدود ۹ سال پیش در بخش اقتصاد
راي هاي داد شده : jsgilan iranmelli ariya7 nakhoda 13 Sikhunak

دیدگاه ها