۷

برنامه نهاد مردمي 19 اسفند 1389 - راهكارهاي مبارزاتي از درون ايران

basijihunt.wordpress.com – برنامه 19 اسفند نهاد مردمي با موضوعات زير : 1- ساخت آتش سبز رنگ براي چهارشنبه سوري -2-صحبت در باره الترناتيو سازي يا دولت موقت 3-تماس از داخل ايران با تلفن يا اتاق هاي اينترنتي ويژه نهاد در پالتاك ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر
برچسبها :

دیدگاه ها