۴

آیینهای چارشنبه سوری

infectedpixel.wordpress.com – بوته افروزی، مراسم كوزه شكنی، فال گوش نشینی، قاشق‌زنی، آش چهارشنبه سوری، تقسیم آجیل چارشنبه سوری، توپ مرواری، کندر و خوشبو و... ادامه...
تصویری از Big Log
ارسال شده توسط Big Log حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : سمک ariya7 Big Log iranmelli

دیدگاه ها