۸

بذار آتيش پر نور بشه…

piperofdawn.wordpress.com – دریافت آهنگ خاطره انگیز "آی بته بته" از شهره، به یاد روزگاران نه چندان دور ادامه...
تصویری از Big Log
ارسال شده توسط Big Log حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : Big Log Sikhunak ariya7 13 iranmelli سمک ImanNabavi Arash

دیدگاه ها