۱۱

عکس که موجب محرومیت علیرضا حقیقی تا پایان فصل شد (+18)

tinaie.blogspot.com – دروازبان پرسپولیس با رویی گشاده "..." رو حواله تماشاگران بوشهری کرد غافل از اینکه با وجود این همه دوربین و خبرنگار هیچ حرکتی دور از چشم نمی مونه! خودتون ببنید و قضاوت کنید ادامه...
تصویری از Tina
ارسال شده توسط Tina حدود ۹ سال پیش در بخش ورزش

دیدگاه ها