۱۳

فيلم از مزدوران رژيم در استكهلم سوئد

basijihunt.wordpress.com – شناسايي مزدوران رژيم در استكهلم سوئد كه ميخواستند با جنگ رواني و پرچم فلسطين اعصاب تظاهر كنندگان را بهم بززند ادامه...
تصویری از sommer10
ارسال شده توسط sommer10 حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها