۱۰

چرا آیه ای که در مورد مسایل جنسی محمد است، مقدس شمرده می شود؟

gomnamian.blogspot.com – می دانیم که مسلمانان ، قرآن را کتاب مقدس و تمام آیات آنرا آسمانی می دانند. سوالی که برای من پیش آمده ، این است که چگونه ممکن است مسایل اتاق خواب یک نفر در 1400 سال پیش ، هنوز برای عده ای مقدس باشد ؟! /یکی از مسلمین عزیز ، برای من توضیح بدهد ، مساله تماس جنسی محمد در 1400 سال پیش، چرا و چگونه مقدس است ؟!/ آیا 51 سوره احزاب را در زیر آورده ام، براستی کجای این آیه مقدس است ؟! این آیه آسمانی(!) درباره این صحبت می کند که محمد آیا اجازه دارد نوبت زنانش را عوض کند یا نه ! همانطوری که می دانید محمد، غیر از بچه بازی، زنباره نیز بوده است و تعداد زیادی زن داشته است ، تمام مسلمانان طبق دستور الله موظف هستند که عدالت را بین زنان خود رعایت کنند، اما الله در این آیه ، محمد را از این کار مستثنی می کند و می گوید تو می توانی نوبت زنان را عوض کنی و پیش هر کدام که دوست داشتی بخوابی ! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان

دیدگاه ها