۱۰

خبرنگار: موسوی و کروبی کجا هستند؟ احمدی نژاد: به شما چه مربوط است؟

pyknet.net – احمدی نژاد روز سه شنبه ۲۴ اسفند (۱۵ مارس) با خبرنگار تلویزیون اسپانیا مصاحبه کرد. بخشی از این مصاحبه را بی بی سی به نقل از خبرگزاری فرانسه ترجمه و منتشر کرده است. از جمله این نکات: شما مخالفان را سرکوب می کنید. احمدی نژاد: هرگز، هرگز. ما هیچ وقت این کار را نکرده ایم. در سی سال گذشته 30 انتخابات آزاد داشته ایم - آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی کجا هستند؟ احمدی نزاد: به شما چه ؟ مگر شما وکیل مدافع آنها هستید؟ آیا شما در اسپانیا به مخالفان و تجزیه طلب ها اجازه می دهید که ساختمان های دولتی و اموال عمومی را آتش بزنند، یا مردم را در خیابان ها کتک بزنند؟ اگر در کشور شما عده ای به نام مخالف به خیابان آمدند و شکم مردم را با چاقو پاره کردند، پلیس چه می کند؟ بگذارید خیالتان را راحت کنم. این بازی ای که اروپایی ها و آمریکایی ها علیه دولت های مستقل راه انداخته اند که عده ای را به نام دموکراسی علیه آنها تحریک کنند، به پایان رسیده است. ادامه...
تصویری از chichi
ارسال شده توسط chichi حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها