۹

این دوره فقط مبارز راستین می طلبد ، شعار هیچ ارزشی ندارد !

majidniknam.wordpress.com – در روز های اخیر عده ای با راه انداختن یک گروه پوشالی در صددند تا اعتراضات مردم را به بیراهه کشانند و با درج مطلب کوتاهی با این عنوان که من یک اصلاح طلبم سعی دارند ظاهرا خط و منش و راه خود را از مبارزات آزادی بخش و رهایی بخش مردم ایران جدا نموده و حاکمیت را به آرزوی دیرنه اش برسانند که عده ای اغتشاش گر در خیابانها مردم را فریب داده و موجبات نا امنی را بوجود آورده اند . در غالب کلی و شکلی هیچ مشکلی قابل ارائه نیست اما با اندکی تفکر می توان دریافت این گونه بیانات چرا در این زمان و با چه انگیزه ای بیان می گردد . اینک که رهبران جنبش سبز ربوده شده اند و هیچ گونه خبری از آنان در دست نیست و شایعاتی هم در مورد شکنجه شخص آقای کروبی برای اعتراف و نمایش تلوزیونی براه افتاده و حکومت هم هیچ واکنشی به این مطلب نشان نمیدهد ، شایسته است همگان به بحث های مطرح شده بیاندیشند که چه عاملی سبب می گردد تا برخی دوستان معلوم الحال ! که در گذشته نیز سابقه تنها گذاشتن مردم را در برهه های سخت در کارنامه خود دارند ، اینگونه در صدد القا اصلاح طلبی خود بر آمدند و آیا معترضین تند رو امروز همان گروه از مردم نیستند که در ابتدا تنها خواستشان رای به سرقت رفتشان بود و این حکومت ننگین حاکم نبود که با کشتار و زندانی کردن فرزندان این مرز و بوم و تجاوز به دختران و پسران و ضرب و شتم قرون وسطایی برخی از زندانیان را زیر شدید ترین شکنجه ها به کام مرگ فرو برد ؟ ادامه...
تصویری از majid.niknam
ارسال شده توسط majid.niknam حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها