۹

نیروگاه اتمی بوشهر ایمن تر از نیروگاه های ژاپن است، همانطوری که پیکان ایمن تر از هوندا ست!

gomnamian.blogspot.com – آقای احمدی نژاد، یادم است چند وقت پیش یک توالت عمومی در شمال ایران منفجر شده بود ! بله تعجب نکنید، در چاه توالت معمولا گاز متان تشکیل می شود و گویا یکی یک سیگار نیمه روشن را داخل دستشویی انداخته بود، و در نتیجه دستشویی توالت منفجر شده بود و دو نفر نیز زخمی شده بودند. /در حالی که مدیریت الله اکبر و رژیم اسلامی، ناتوان از ایجاد امنیت برای یک توالت است، شما دم از ایمن بودن نیروگاه اتمی می زنید؟!/البته نگرانی ما دراینباره بی خود است، چون قرار بوده روسیه این نیروگاه را در سال 2000 تحویل ایران دهد و با اینکه گویا تا کنون پنج برابر قرارداد و قیمت اصلی پول گرفته اند، اما هنوز دولت ایران سر کار است/عنترالعلما، محمود احمدی نژاد گفته است که نیروگاه اتمی بوشهر ، ایمن تر از نیروگاه های ژاپن است، البته دروغ که حناق نیست وگرنه احمدی نژاد دیری بود که خفه شده بود. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : gomnamian ariya7 iranmelli Sikhunak 13 Arash AraM hamseda fozul

دیدگاه ها