۸

تصاویر اختصاصی گمنامیان از شتر (س) متعلق به امام محمد بن علی(ع) امام نهم شیعیان

gomnamian.blogspot.com – خبرنگار وبلاگ گمنامیان موفق شده است به آرشیو حوزه علمیه قم دسترسی پیدا کند و تعدادی عکس با کیفیت بالا از شتر حضرت امام محمد بن علی (ع) به دست آورده است، براستی چه شد که به امام نهم شیعیان ؛ لقب جواد گرفت؟ هیچ کسی نمی تواند اهمیت شتر در اسلام را منکر شود و حضرت امام محمد بن علی نیز، چنین بوده است و به علت اینکه شتر ایشان ، رفتارهای خاصی داشته و ایشان حاضر نبوده از این شتر جدا شوند، به ایشان امام جواد گفته شد و این لقب برای همیشه منصوب به ایشان شد ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ariya7 hamseda 13 gomnamian Sepehri Ataa Sikhunak iranmelli

دیدگاه ها