۴

آقای رضا پهلوی،رقم شصت میلیون دلار ثروت پدرت اهمیتی ندارد،مهم منش دیکتاتوری او بود

gomnamian.blogspot.com – آقای رضا پهلوی ؛ مهم نیست پدر شما چقدر پول برداشته است، مهم روشی است که کشور را اداره می کرده است، مهم این است که آد و گفت هر کسی نمی خواهد عضو رستاخیر شود، از ایران برود. مهم این است که با مشارکت اجنبی، علیه دکتر مصدق آزاده ، کودتا کرد. آقای رضا پهلوی، شما تمام اعتبارت را از پدرت می گیری و از آن گذشته خود را وارث تخت و تاج پدرت می دانی؛ اما حاضر نیستید بگویید که اعمال پدرتان، چون شکنجه مخالفان، بستن دهان مخالفین و منتقدین، اجازه ندادن به مخالفین برای تشکیل حزب و .... کار زشتی بوده است. آقای رضا پهلوی عزیز، پدر شما چون به دموکراسی معتقد نبود و از طرفی نیز خطر کمونیست ها وجود داشت، به جای اینکه اجازه دهد چون کشورهای غربی، نظام مردم سالاری به مقابله با کمونیسم بپردازد ، روش دیگری برگزید. او حاضر شد به روحانیون باج بدهد، پول کلانی خرج ساخت مساجد جدید کرد و سعی کرد با افزایش تعداد آخوندها و ارسال آن به روستاها ، جلوی کمونیسم را بگیرد. آقای رضا پهلوی ، این روش ابلهانه و دیکتاتورمنشانه، به قوت گرفتن روحانیون انجامید و باعث شد که از آن وضع اسف بار، جلادی به نام خمینی قدرت بگیرد و بر گرده مردم ایران سوار شود. آقای پهلوی ، در اثر نبود آزادی بیان در دوره پدر گرامی شما، افکار افراد مجنونی چون خمینی و مطهری و شریعتی ، مصون از نقد باقی ماند و در نتیجه تا بعد از انقلاب نقد نشد. اگر پدر گرانقدر شما، اجازه فعالیت سیاسی را به احزاب می زداد، مردم ایران نیازی به انقلاب نداشتند که گرفتار غول بیابانی به نام خمینی شوند. به من نگویید که در زمان پدر شما، رشد اقتصادی بود و مردم در رفاه بودند. آقای محترم، وظیفه هر دولتی اجرای بهینه قانون و ایجاد فضای رشد اقتصادی است. پدر گرامی شما از جیب مبارکشان که خرج مردم ایران نکردند!! اگر کمتر از رژیم ج.ا. فساد بوده است، دلیل نمی شود که ما گناه وجود فساد در زمان پدر شما را منکر شویم. پی نوشت: شرکت هایی نفتی بسیاری تا همین چند سال قبل، موقع خرید نفت ، کمسیون مربوطه را به حساب فرح پهلوی واریز می کردند، چون قبل از انقلاب ، با فرح قرارداد بسته بودند که تا زمانی که نفت از ایران بخرند، کمسیون مربوطه را به حساب فرح بریزند، لذا عدد شصت میلیون دلار، کمی شکسته نفسی است ! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : gomnamian arshan iranmelli humanwatch AraM sepanta

دیدگاه ها