۷

به عنوان یک مسلمان ؛ در اعتراض به آتش زدن قرآن در غرب، من نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر را آتش خواهم زد!

gomnamian.blogspot.com – به گزارش رادیو زمانه، تری جونز، کشيش بنيادگرای آمريکايی، تهديد شش ماه پيش خود مبنی بر سوزاندن قرآن را روز گذشته به اجرا گذاشت. در اینجا من نیز در پی این اقدام جسارت آمیز اعلام می کنم که : این کشیش احمق، به دلیل وجود آزادی بیان در غرب این جنایت را مرتکب شده است، و این آزادی بیان نیز از اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی می شود. لذا من در اعتراض و واکنش به این عمل جنایتکارانه، فردا در مقابل دفتر سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به آتش خواهم کشید. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : gomnamian Idalo iranmelli bijan62 AraM ariya7 13

دیدگاه ها