۶

مراجع محترم تقلید، ر...ن بر سر قبر مومن حرام می دانید، آیا ر..دن به یک کشور نیز حرام است؟!

gomnamian.blogspot.com – در رساله نوشته روی قبر مومن اگر بی احترامی به صاحبش باشد، یکی برای من توضیح دهد چطوری می شود روی قبر مومن رید ، اما این کار بی احترامی نباشد ؟! لابد باید موقع تخلی ، گفت با احترامات فایقه بر سر قبر شما می رینم !! سوال دیگر اینکه از کجا باید بدانیم طرف مومن است نیست؟! در حالی که نیاز به دستشویی داریم، دستگاه مومن سنج از کجا بیاوریم ؟! طرف هم که مرده ، نمی تواند به سوال ما جواب بدهد، از آن گذشته، مگر قرآن نمی گوید هیچ کسی جز خدا نمی داند که ایمان هر کسی چقدر است ؟! من از کجا بدانم طرف مومن بوده یا نه ؟! از همه مهمتر، مراجع محترم تقلید، ریدن بر سر قبر مومن حرام می دانید، آیا ریدن به کل یک کشور نیز حرام است؟! باور کنید لااقل یک قبر مومن در این کشور وجود دارد ! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : gomnamian Urumiye iranmelli bijan62 ariya7 13

دیدگاه ها