۶

پادشاهی پارلمانی حکومت فردی نیست

parsdailynews.com – ایران کشوری بزرگ، باستانی و با قدمت تاریخی است و دارای تیره ها، طوایف، زبان ها و اقوام متکثر و گوناگون است که سال ها زیر نام ایران زیسته اند. هگل از بزرگترین فلاسفه تاریخ و سیاست معتقد است ایران قدیمی ترین پادشاهی دنیاست که برای نخستین بار موفق گردید با درایت و کاردانی پادشاهان بزرگی مانند کوروش، داریوش و سپس انوشیروان امپراتوری بزرگ و وسیعی را تشکیل دهد. ادامه...
تصویری از arshan
ارسال شده توسط arshan حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : arshan ariya7 سمک iranmelli chichi Arash

دیدگاه ها