۱۰

زندانی سياسی به دليل عدم رسيدگی به موقع پزشكی در زندان جان باخت

sedayezendanii.blogspot.com – بازاری زندانی محسن دکمه چی روز سه شنبه 9 فروردین ماه در یکی از سلولهای انفرادی که توسط بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی در بیمارستان برای او ایجاد کرده بودند و در آن سلول غیر انسانی 5 مامور بطور مستمر او را مورد شکنجۀ روحی قرار می دادند جاودانه شد .خانواده آقای دکمه چی برای تحویل گیری پیکر شهید راه آزادی مردم ایران مراجعه کردند ولی تا این لحظه از تحویل دادن پیکر آقای دکمه چی به خانواده اش خوداری می کنند زندانی سیاسی محسن دکمه چی جاودانه شدبنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"بازاری زندانی محسن دکمه چی پس از نبردی طولانی با درد جانکاه سرطان و شکنجه های روحی بازجوران وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی که تا آخرین لحظۀحیاتش بر او و خانواده اش روا داشتند امروز جاودانه شد.بازاری زندانی محسن دکمه چی روز سه شنبه 9 فروردین ماه در یکی از سلولهای انفرادی که توسط بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی در بیمارستان برای او ایجاد کرده بودند و در آن سلول غیر انسانی 5 مامور بطور مستمر او را مورد شکنجۀ روحی قرار می دادند جاودانه شد .خانواده آقای دکمه چی برای تحویل گیری پیکر شهید راه آزادی مردم ایران مراجعه کردند ولی تا این لحظه از تحویل دادن پیکر آقای دکمه چی به خانواده اش خوداری می کنندشهید راه آزادی مردم ایران در روزهای اخیر از درد جانکاهی رنج می برد،4 هفته قادر به خوردن غذا نبود و حتی توان نشستن بر تخت خواب خود را نداشت.او از آخرین وداع با همسر ،فرزند ، مادر و سایر بستگان در بستر مرگ در بیمارستان محروم شد. زمانی که به همسر او 10 دقیقه اجازۀ ملاقات داده می شد به عمد هنگام حضور همسرش بر بالین وی با برخوردهای وحشیانه و شکنجه های روحی مامورین حاضر در اتاق مواجه می شد و این برخوردها به حدی غیر انسانی بود که هر بار به خاطر این برخوردها از همسرش می خواست که دیگر به ملاقات او نیاید.مامورین ولی فقیه از هر وسیله ای که می توانستند علیه او بکار بردند و علیرغم تاکیدات پزشک متخصص پس از 4 ماه عدم درمان مبنی بر شیمی درمانی شدن وی نه تنها او را درمان نکردند بلکه او را به بند ایزولۀ زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت منتقل کردند و در آنجا او را بدون درمان و حتی دادن مسکن به حال خود رها کردند. درد جانکاه او چنان شدید بود که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در آنجا اقدام به اعتصاب غذا نمودند. اما بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی با طرح و نقشۀ قبلی مشغول زجر کش کردن او بودند.لازم به یادآوری است محسن دکمه چی از بازاریان خوشنام وشناخته شدۀ تهران بود که در شهریور ماه 1388 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شد و ماه ها در آنجا تحت شکنجه های وحشیانۀ جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت. او به اتهام کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرف به 10 سال زندان محکوم شد. بازاری زندانی محسن دکمه چی از بند 209 به بند 350 منتقل گردید. او حدود 6 ماه پیش در بند 350 اوین دچار ناراحتی حاد گوارشی گردید و نزدیک به 4 ماه از درمان محروم بود. پس از وخیم شدن وضعیت ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها