۹

اگه رپری از درد بگو این شرطه!

5char.blogspot.com – چند سالی است موسیقی اعتراض که توسط خوانندگان جوانی که برای مردم میخوانند نه برای وزارت ارشاد ج.ا! طرفداران زیادی در میان مردم کوچه بازارو قشر متوسط و زجر کشده پیدا کرده است در این میان میتوان از خوانندگانی که اکثرا خودشان ترانه سرای کاری که ارائه می دهند هستند مانند شاهین نجفی سروش لشکری بهرام بابک بی باک یاس و... نام برد کسانی که موسیقی را در قر کمر نمیبیند! اکثرا از قشر محروم جامعه برخاسته اند و درد جامعه محروم و زجر کشیده ایران را در قالب موسیقی اعتراضی سیاسی و اجتماعی بیان میکنند اما از میان تمامی این خوانندگان نام برده میتوان به شاهین نجفی جور دگر نگریست کار های او به سرعت توسط جوانان پذیرفته و با موبایل و اینترنت وcd... در ایران پخش میشود از تاکسی بگیرید تا کوچه پس کوچه های جنوب شهر و قهوه خانه و زندان همه جا صدای شاهین شنیده میشود شاهین نجفی که شاعر تراک های خود است بیش ازشش سال است که از ایران خارج شده به قول خودش تبعیدیده شده است! او بدلیل خواندن چیز های که اصول و ریشه های حکومت را هدف قرار میداد خیلی زود در ایران ممنوع الصدا شد همچنین بدلیل تفکر خاص خود از دانشگاه اخراج شد خود او این موضوع را در یکی از کارهای خود این چنین بیان میکند:( واسه کنکور لعنتی مو هام سپید شد بعد هم مثل سگ بندازنت بیرون از گود!) او تمامی خط قرمز ها را رد کرده و موسیقی اعتراض را به معنای واقعی کلمه ارائه میدهد در اهنگ های شاهین به مواردی مانند حمایت از جنبش آزادی خواهی مردم ایران و جوانانی که در این جنبش جان خود را فدای باورشان یعنی ازادی کردند به چشم میخورد اهنگها ای برای ندا آقا سلطان صانع ژاله ترانه موسوی سهراب و... شاهین یکی از معدود خواننده ها ای است که در اشعارش به صورت اشکار نام اسطوره های ایرانی را میبرد همچنین میتوان او را تنها خواننده ای عنوان کرد که بی پروا با اشعار خود معظلاتی مانند مرد سالاری حاکمیت مذهبی .اعتیاد فقر مسائل سیاسی و حتی باور های مذهبی و اسلام و خدا را به نقد میکشد اما نکته ارزش مند کار های شاهین نجفی رفتار انسانی و بدور از افراط اوست که او را از دیگرا ن متمایز میکند شاهین در مصاحبه های خود گفته است که به هبچ باور مذهبی اعتقاد ندارد حتی در کارهای خود به اسلام نیز سیخ میزند! اما این بسیار جالب است او برای همگام کردن قشر مذهبی نا اگاه با جنبش مردم ایران می اید آهنگ مهدی را ارائه میدهد که بسیار مورد توجه قشر مذهبی ستم دیده از حکومت قرار گرفته است ارائه این کار از یک آتئیست بی خدا قابل ستایش است و نشان از تفکر ارزشمند او میدهد برای این که شاهین نجفی را بهتر درک کنید به این شعر او توجه کنید: من یک ایرانی افغانی ترک امریکاییم یه روسم عربم چینیم افریقاییم من یه یهودی زرتشتی مسیحی بهاییم هندو مسلمونم و بی مذهبم و بوداییم یه ایرانیم که صفا و سادگی رسممه یه افغانیم که تاریخم پر از ستمه من یه کردم که رفیقم کوه و تفنگه یه فلسطینم که چهل پنجاه سال تو جنگه یه افریقایی سیاه مثل عمق جنگل اونی که رفتار میشه باهاش مثل انگل یه آلمانیم که از نازی ها سیلی خورده یه حزب که واسه جنایتش ابرومو برده یه امریکایی ک... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها