۹

علی ای همای رحمت! کدام رحمت؟

5char.blogspot.com – علی یعنی خدعه! یعنی دروغ یعنی توهم "علی" گونه ای دهن کجی شوم اعراب بود که باعث شد صورت ما کج فرم شود! یک گریز نافرجام بود که باعث شد زندان ما ایران شود! تو بگو چگونه از علی خدا را شناخته ای! از یک نام عربی که بارها و بارها در حسینیه ها تکرار شده است چه معرفتی ممکن است کسب شود؟ "علی" یعنی ان همه پول که درونقفسه اهنین ریخته می شود تا فرزند تو معالجه شود با همسرت باز گردد یا در کنکور قبول شوی و یا شغل مورد علاقه ات را بیابی! علی یعنی توهم یعنی واگذاری شایستگی یک فرد برای احراز شغل به یک انگشتر عقیق! یعنی حکومت در دانه های خونخوار خداوندی (الله) ی عبوس که شکنجه می دهد و خود را بخشنده مهربان میداند! چگونه تورا بگویم تو را بازی داده اند؟ چگونه بگویم که نیازی به ولی نداری! ان همه ولی موهمی که غایب است و تو عملا کارهایت را خود انجام میدهی و او هیچ نقشی در زندگی تو ندارد. چگونه بگویم که خودت و مرا با دندان ندری؟ راستی تو چرا درنده شده ای؟ به پیرامونت بنگر! همه در حال زندگی کردن هستند و بسیار بهتر از ما که ولایت را ستایش میکنیم زندگی میکنند. چگونه به تو بگویم علی همچون پرتره اش که تصویر زنی است که برایش ریش گذاشته اند فقط توهم است؟ علی ای همای رحمت! کدام رحمت؟ می توانی یک رحمت را به علی ربط دهی که توهم نباشد؟ اینها رحمت است؟ کشتار قبیله بنی قریظه:... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها