۶

چرا جنبش آزادیخواهی مرد؟

artahermes.wordpress.com – چرا جنبش آزادیخواهی مرد؟ از این پرسش می ترسید؟ آن را باور ندارید و بر این پندارید که جنبش زنده است، پس بقیه این نوشته را نخوانید زیرا به کار شما نمی آید. در این نوشته با کسانی سخن می گویم که به این حقیقت رسیده اند که جنبش آزادیخواهی مرده است و باید روحی نو در آن دمید و زنده اش کرد. ادامه...
تصویری از artahermes
ارسال شده توسط artahermes حدود ۸ سال پیش در بخش
برچسبها :
راي هاي داد شده : سمک artahermes ariya7 Arash fozul iranmelli

دیدگاه ها