۱۰

مسلمانان عزیز، دقت فرمایید، / چند نفر به یک نفر؟!

gomnamian.blogspot.com – مسلمانان عزیز عادت کرده اند که هر اتفاقی می افتد و چیزی مخالف نظر آنها گفته می شود، به سفارت کشور فوق حمله می کنند. مثلا در طی ماجرای کاریکاتورهای محمد، به سفارت دانمارک و سوید دیگر کشورهای اروپایی حمله می کردند و با شجاعت تمام آنرا به تسخیر در می آوردند. یا مثل واقعه اول آپریل 2011 به دفتر سازمان ملل متحد حمله می کنند و افراد آنجا را می کشند. اصولا در طی تاریخ دیپلماسی ( علی الخصوص در چند صد سال اخیر) ، همیشه سفرا و یا کارمندان یک کشور خارجی (یا در اینجا سازمان ملل متحد) از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده اند. دلیلش نیز بسیار ساده است، چون مثلا سفیر یا کارمندان سفارت خانه، صرفا چند ده نفر در میان جمعیت چند ده میلیون نفری کشور میزبان هستند و اصولا خیلی حماقت می خواهد که مثلا به سفیر بدرفتاری شود. چون اگر قرار به زورآزمایی و نشان دادن قدرت باشد، باید به خود کشور متخاصم حمله کنید و نشان دهید که چقدر قدرت دارید، اینکه چند نفر آدم بی گناه توسط چند ده هزار نفر معترض از کشور میزبان کشته شوند، نشان از قدرت کشور میزبان نیست ، بلکه صرفا نشان می دهد دولت و جامعه کشور میزبان تا چه حد بی فرهنگ است که از آزار افرادی که مصونیت دارند، لذت می بردو به این مصونیت و قول ، بی احترامی می کند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها