۷

گفتگوي دكتر ايمان فروتن با آقاي حسن داعي پيرامون لابي هاي رژيم و راههاي مقابله با آنها (برنامه نهاد مردمي)

youtube.com – گفتگوي دكتر ايمان فروتن با آقاي حسن داعي پيرامون لابي هاي رژيم و راههاي مقابله با آنها (برنامه نهاد مردمي)-همچنين بررسي راههايي كه خود اپوزسيون هم لابي هايي در جهان تشكيل دهد. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها