۸

چرا مسلمانان ميترسند كه به اسلام توهين شود؟

kasbarg.net – چرا مسلمانان ميترسند كه به اسلام توهين شود?هميشه اين دقدقه براي مسلمانها وجود داشته كه نكنه كسي به اسلام توهين كنه . هميشه از اين نگران بودند كه دشمنان اسلام به اين دين بي احترامي نكنند . چرا اينطور هست؟ به قول خودشون چرا هميشه همه به دنبال اين هستند كه به مقدسات اسلام توهين كنند ؟ جواب اين سوال بسيار ساده است . ولي قبل از اينكه فلسفه توهين به اسلام را باز كنيم قصد دارم از نظر تاريخي كمي به گذشته تر نگاه كنم تا ببينيم توهين به مقدسات از چه زماني در اسلام مطرح بوده است . در زمان خود محمد بسياري ترور ميشده اند صرفا به اين دليل كه بر ضد محمد صحبت ميكرده اند . بسياري از شاعران هم دوره با محمد به دستور او كشته شدند صرفاً به اين دليل كه در اشعارشان بر ضد محمد صحبت كرده بودند . از جمله اين شاعران ميتواند كعب ابن اشرف را نام برد كه به دستور شخص محمد ترور ميشه در حالي كه تنها گناهش هجو كردن محمد بوده است . در قرآن براي بسياري كه بر ضد محمد و يا مسلمانان بدگويي ميكردند چه به صورت دستور براي جهاد و چه به صورت تهديد از جهنم خط و نشان كشيده شده است . اين تهديدها خصوصا زماني كه سوتي هايي از طرف محمد و پيروانش پيش ميامده شدت بيشتري پيدا ميكرده اند . از جمله ميتوان به سوره احزاب زماني كه بحث رسوايي محمد در زمينه ارتباط با زن پسر خوانده اش پيش آمده بوده يا سوره نور زماني كه عايشه با آن جوان عرب رو هم ريخته بوده و آبروي پيامبر خدا در خطر بوده اشاره كرد . در زمان خلفا و بعد از آن هم پيوسته عده اي جانشان را از دست ميداده اند صرفاً به اين دليل كه به مقدسات اسلام توهين كرده اند . ما در طول تاريخ چه بسيار حلاج ها داشته ايم كه صرفاً به دليل توهين به كيان و تقدس نداشته اسلام سرشان بالاي دار رفته است. چرا راه دور برويم . تو همين دوره خودمون هر وقت كسي كاري ميكرد كه به مذاق آخوندها خوش نميامد فوراً يك برچسب نامسلمان بودن و توهين به مقدسات بهش ميچسباندند تا سرش رو زير آب كنند . تا كسي ميامد و ميخواست كمي اين مردم را آگاه كنه داد و فريادشون بلد ميشه كه آقا . چه نشسته ايد كه به اسلام توهين شد . حالا هم كه به واسطه پيشرفت تكنولوژي امكان گفتگو از راه دور و بدون رويارويي فراهم هست و ديگه دستشون به ما نميرسه باز اين بحث توهين به مقدسات ورد زبان مسلمانهاست . تا مياي كمي از افتضاحات اين دين صحبت كني فوراً داد و فريادشون بلند ميشه كه بيايد . ببينيد به ... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : ariya7 Sikhunak iranmelli 13 chichi سمک Arash fozul

دیدگاه ها