۸

مسعود و مریم رجوی همراه دولت عراق باید به دادگاهای جنائی تحویل داده شوند

youtube.com – جنایت رجوی در زمان جنگ هم کاری با صدام در کشتن هم میهنان کرد در مرز ایران زندانی کردن ایرانیان در کمپ اشرف اینجا واقعا زندان مسعود و مریم رجوی هست در این فیلم مشاهده می‌کنید که چطور پدران و مادران به دیدار فرزندان خود در زندان اشرف رفتند حتا به آنها اجازه ملاقات نمیدهند بعد زخمیها که توسط دولت عراق به رگبار بسته شدن می‌بینید به این هم میهنان که اسیر مسعود و مریم هستند کمک کنیم تا آزاد شوند ادامه...
تصویری از arshan
ارسال شده توسط arshan حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : arshan iranmelli ariya7 13 iforwardit fozul Arash apar

دیدگاه ها