۹

اولين روزنامه فارسي زبان هندوستان

kanooneiranian.blogspot.com – اولين روزنامه فارسي زبان هندوستان به نام اخبار در سال 1798 ميلادي ( 1212 قمري ) هجده سال پس از انـتـشار اولين روزنامه شبه قارهً هند، موسوم به بنگال گازت که در ژانويهً 1780 از سوي کمپاني هند شرقي به زبان انگليـسي در کلکته منـتـشر شده بود - در شهر دهلي تاًسيس گرديد ادامه...
تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها