۸

اولين مجله

kanooneiranian.blogspot.com – اولين مجله اي که در ايران منتشر گرديد گـنجيـنه فنون نام داشت که در سال 1320 قمري در تبريز منـتـشر گرديد. ناشر اين مجله را مرحوم محمد علي تربـيت، ميرزا سيد حسن خان، مدير روزنامه هاي جديد، صحبت، خبر و عـدالت، ميرزا يوسف خان اعـتـصام الملک ( پدر پروين اعـتصامي )، سيد حسن تـقي زاده، و بالاخره ادوارد براون مستـشرق انگليسي تـشکيل مي دادند اين مجله هر پانزده روز يکبار مطالب خود را در چند زمينهً عـلمي و هنري صـنعـتي، تاريخ تمدن و رمانهاي عـلمي به چاپ مي رساند. در اين مجله، جاي اخبار و مطالب سياسي نسبـتاً خالي بود، اما مقالات و ترجمه هاي بسياري داشت. گنجـيـنهً فنون در 16 صفحه به قطع خشتي و با چاپ سنگي، در مجموع 24 شماره انـتـشار يافت. وجه اشتراک آن سالا نه در تبريز 15 قران و در خارج - بعلاوهً اجرت پست و قيمت يک شماره - 800 دينار بود. انـتـشار اين مجله يک سال بطول انجاميد و بسيار مورد قبول مردم قرار گرفت ادامه...
تصویری از shadow391
ارسال شده توسط shadow391 حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر
برچسبها :
راي هاي داد شده : shadow391 Ayeneh ariya7 iranmelli 13 latifzad Arash iforwardit

دیدگاه ها