۱۰

آقای آیت الله جوادی آملی، حقوق بشر مبنای علمی ندرد، اما سنگسار و برده داری و کتک زدن زنان ، مبانی علمی دارد؟!

gomnamian.blogspot.com – حاصل اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشورهای اروپایی هستند و حاصل اجرای قوانین احمقانه اسلامی،ایران و عربستان. /براستی کدام یک از این مثال، جامعه ای عقلانی دارند !؟/آقای جوادی آملی ، در اثر اجرای قوانین علمی اسلامی در ایران، کشور ثروتمند ایران به یک خرابه تبدیل شده است، آیا باز معتقد هستید که قوانین اسلام علمی است؟!/اقای جوادی آملی ، در اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی و برابری و دموکراسی تضمین شده است ، یعنی سه تا از مهمترین اصولی که بر اساس آن باید جامعه اداره شود، اما در قرآن شما نه آزادی برسمیت شناخته می شود و نه برابری! یک کلام، آیا قوانین اسلامی ایران که در آن دست یک شوکولات دزد را قطع می کنند، اما فقط در یک حساب پسر خامنه ای یک میلیارد پوند پول است ، علمی است ؟ یا قوانین سنگسار و قطع دست و پا و درآوردن چشم و کتک زدن زنان ؟!/ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان

دیدگاه ها