۱۱

ننگ بر اسلام که با اجرای قوانین وحشیانه اش، جلوی پنجره خانه ها آدم آویزان از طناب دار مشغول جان دادن است . . .

gomnamian.blogspot.com – آقای خامنه ای، اگر آدم کشتن بد است، چرا شما رسما و در جلوی مردم انسان های دیگر را می کشید ( مانند همین چند متهم )، نگویید که اینها گناه کار بوده اند، شما بی گناهانی چون سهراب را نیز کشته اید، فرشته معصومی چون ندا آقا سلطان را نیز کشته اید. نگویید اینها قاچاق مواد مخدر می کرده اند، که هر کسی می داند بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر سپاه پاسداران است. نگویید اینها به کسی تجاوز کرده اند که دیده ایم سگان ولایت چگونه به صورت نظام یافته در زندان ها ، به مردم تجاوز می کرده اند. نگویید فساد اقتصادی داشته اند که بزرگترین فاسدان روی زمین ، خود تو و احمدی نژاد و پسرت مجتبی هستنید. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها