۸

به نظر من ولایت فقیه مثل زن باردار میماند. باور ندارد ؟

akhondnameh.blogspot.com – همین علی خان خودمان را ببینید. هر روز یک چیزی هوس میکند و باید خواسته اش برآورده شود و الا آقا سقت میفرمایند . یک روز هوس میکند قانون مجلس را عوض کند که میکند، یک روز هوس میکند معاون رییس دولت عوض شود که میشود ، این روز ها ویارونه ..... ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : taran ariya7 13 iranmelli fozul yar.e.dabestani Arash alfredt

دیدگاه ها