۸

میراث فکری دکتر مصدق

kayhanpublishing.uk.com – یکی از آفت های بزرگ سیاسی در کشور ما دیو و فرشته ساختن از شخصیت های برجسته سیاسی است. بسیاری از فعالان سیاسی ایران دارای این عیب بزرگ هستند که نمی توانند «همزمان» خدمات و نقاط تاریک یک شخصیت یا پدیده سیاسی را همراه با هم ببینند و اگر متعلق به یک جریان سیاسی خاص باشند از دیدن نقاط مثبت جریان مقابل یا مخالف عاجز هستند.شاید جریان دکتر مصدق و محمدرضا شاه را بتوان یکی از کهنه ترین و جدی ترین مثال ها در این زمینه دانست چرا که اکثر طرفداران دو سوی ماجرا کمتر به محسنات طرف مقابل توجه کرده است و بیشتر با یک حالت خصمانه و بغض آلود به نقد و بعضا توهین به یکدیگر پرداخته اند.در ارزیابی شخصیت دکتر مصدق بسیاری از هواداران و پیروان او را در همان چهارچوب کهنه 28 مرداد و مساله نفت ارزیابی می کنند که این ارزیابی نه تنها «ناقص» است بلکه نوعی جفا در حق مصدق است. نباید یک شخصیت سیاسی را که نقاط روشن بسیاری هم در کارنامه خود دارد تنها با دو ماه آخر فعالیت سیاسی اش ارزیابی کرد.بسیاری مصدق را برای قاب عکس اش لازم دارند و قصد دارند تنها با سوء استفاده از نام و خاطره او مقاصد انحرافی خود را به پیش ببرند که نهضت آزادی و امثال ابراهیم یزدی جزء همین گروهند. اینان با بهره برداری از نام مصدق تنها در پی تثبیت قدرت جمهوری اسلامی برآمده اند و کاملا از آموزه های سیاسی او دور افتاده اند. آنها زیر عکس مصدق با ارتجاعی ترین بخش روحانیت همکاری می کرده وهنوز به ولایت فقیه التزام دارند.گروه دیگری هم مصدق را برای دشمنی با محمدرضا شاه لازم دارند و بدون توجه به حقایق تاریخی و پاره ای از خدمات پهلوی دوم یکسره بر طبل خائن بودن شاه می کوبند و می خواهند با چماق نمودن نام مصدق بغض های نهفته خود را التیام بخشند و با سوء استفاده از خوشنامی مصدق نقاط ضعف خود را بپوشانند.گروه دیگری نیز مصدق را برای انزوا طلبی و دشمن تراشی خود می خواهند به ویژه توده ای ها که در زمان خود مصدق تحت تاثیر فراکسیون کیانوری علیه او مقاله ها و اعلامیه ها می نوشتند. اینان ه... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها