۹

چرا از مجاهدین خلق متنفرم ؟ مگر نه آنکه آنها نیز مخالف رژیم آخوندی هستند و علیه آنها مبارزه می کنند؟!

gomnamian.blogspot.com – درست که مجاهدین خلق با رژیم خامنه ای مبارزه می کنند، اما این دلیل نمی شود که ما مجاهدین خلق را جزوی از جنبش آزادی خواهی ملت ایران بدانیم. / با اقدامات تروریستی خود، جنبش آزادی خواهی و همینطور اپوزسیون آزادی خواه ایرانی را بد نام کرده اند و جمهوری اسلامی با سو استفاده از فرصت ، خود را قربانی تروریسم می داند./از مجاهدین خلق متنفرم، چون باید روزها شاهد کشته شدن هموطنان بی گناهم در اشرف باشم، هموطنانی که شانس دسترسی به اطلاعات آزاد را نداشته اند تا بفهمند مریم رجوی چه آشغالی است و یا شانس جدا شدن و فرار از دست این گروه ترویستی را نیافته اند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها