۶

فراخوان مراسم چهلمین روز درگذشت شهید بهنود رمضانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

bayaniye02.blogspot.com – جمعه مورخ 2/2/90 از ساعت 10 الی 14 مجلسی بمناسبت چهلمین روز جانباختن شهید بهنود رمضانی برگزار میباشد. نشانی: قائم شهر- روستای قراخیل - مسجد امام حسین(ع) از تمامی دوستان و آشنایان و مردم سبز این دیار و تمامی کسانی که قلبشان از کشته شدن ظالمانه بهنود بدست مزدوران به درد آمده است دعوت می شود با حضورشان بر سر خاک این شهید، همراه ما یادش را گرامی بداریم...... هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق**** ثبت است در جریده عالم دوام ما ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : 13 ariya7 alfredt iforwardit iranmelli Bayaniye

دیدگاه ها