۸

توضيح شبكه اعتماد طرحي كه با آن ميتوان ظرف7 روز به19 ميليون نفر خبرساني كرد

youtube.com – دكتر ايمان فروتن در برنامه نهاد مردمي طرح شبكه اعتماد را توضيح ميدهد. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها