۸

چرا مجاهدین خلق حاضر به پیوستن به جنبش سبز مردم ایران نیستند؟

gomnamian.blogspot.com – مجاهدین خلق می دانند که در انتخاباتی آزاد، مردم ایران هیچگاه خیانت کارانی چون رجوی ها را انتخاب نخواهند کرد، چرا صحنه در آغوش کشیده شدن رجوی توسط صدام، همیشه جلوی چشم مردم ایران باقی خواهد ماند./دلیل تمایل نداشتن مجاهدین خلق برای پیوستن به جنبش آزادی خواهی مردم ایران، بسیار واضح و مشخ است، بی شک هدف جنبش سبز ، اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و رسیدن به دموکراسی است./اما ساختار تشکیلاتی و ایدولوژی احمقانه مجاهدین خلق با دموکراسی تفاوت بسیار دارد، در مرام آنها همه چیز جامعه ، رهبر آنها است و همه باید فدای رهبر بشوند./در مرام آنها شکنجه کردن یا اعضا سازمان که قصد جدا شدن از سازمان را دارند ، چیز کاملا طبیعی است. اعضا حق دریافت اطلاعات، جز از منبع رسمی سازمان را ندارند. اصولا در مرام آنها رجوی ها ، به نوعی خدا هستند./در مرام مجاهدین خلق، رسیدن به قدرت ، از طریق صندوق آرای مردم نمی گذرد، بلکه قدرت از طرف خدا به رجوی ها ، تنفیذ شده است. همانطوری که در سیستم ولایت فقیه، قدرت از طرف الله به خامنه ای داده شده است. اینها نکاتی است که با حقوق بشر و دموکراسی ، به صورت اساسی در تناقض است و البته که یک گروه تروریستی چون مجاهدین خلق، نمی تواند در یک سیستم مردم سالاری به حیات خود ادامه دهد. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Arash bijan62 ariya7 alfredt fozul gomnamian 13 iforwardit

دیدگاه ها