۸

ننگ بر دینی که احترام گذاشتن مرد به حرف همسر، یک فساد وحشتناک قلمداد می شود

gomnamian.blogspot.com – در فرهنگ شیعه ، زمانی امام دوازدهم (ملقب به امام تایمری) ظهور می کند که فساد و جور بی داد می کند. حال در این پوستر تبیلغاتی می بینید که از نظر امامان شیعه، فساد بیش از اندزه اطاعت مرد از همسر است. البته از نظر فرهنگ اسلامی که در قرآن آن به صراحت دستور به کتک زدن زنان داده شده است، منظور از اطاعت این نیست که مرد برده زن بشود، بلکه احترام گذاشتن مرد به حرف همسر است. به عنوان مثال برای اینکه ببیند دیدگاه اسلام چیست ، کافیست بدانید که علی (امام اول شیعیان) در نهج البلاغه می گوید از زنان نظرشان را بپرسید و بعد مخالف گفته آنها عمل کنید ! با توصیفات فوق، مثلا من اگر حرف زنم را گوش کنم و سر راه ماست بخرم، جنایت بزرگی مرتکب شده ام و باعث شده ام امام زمان تصمیم به ظهور بگیرد و از ته چاه بیرون بیاید. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : gomnamian 13 iranmelli fozul bijan62 ariya7 iforwardit Arash

دیدگاه ها