۶

صداقت و زیارت

ayeneh50.blogspot.com – چند وقت پیش به یکی از دوستانم که از سفر حج بازگشته بود تماس گرفتم و بعد از احوالپرسی، صحبت بر سر سفر حج و زیارت خانه خدا شد. دوستم با شوق زیادی از آنجا صحبت میکرد، از جمعیت زیادی که از تمام نقاط دنیا از برای به جا آوردن این فریضه دینی آمده بودند. از تفاوتهای میان انسانها با رنگ و زبان و ملیتهای مختلف، تا اینکه رسید به تعریف کردن در مورد عرفات. ناگهان در میان صحبتهایش که با آب و تاب زیادی داشت آن حالتها و احساساتش را بیان میکرد، گفت؛ روز عرفه حال و هوای خاص خودش را داشت، همه سرمست بودند، مثل اینکه به دنبال گمشده ای میگشتند، نمیدانی به چه شور و شوقی و با چه حالتی امام زمان را صدا میکردیم و به دنبالش میگشتیم!! ادامه...
تصویری از Ayeneh
ارسال شده توسط Ayeneh حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : 13 bijan62 Arash iforwardit Ayeneh iranmelli

دیدگاه ها