۹

اگر دزدی بد و مجازاتش قطع دست است، چرا پیامبر اسلام به راهزنی پرداخت ؟!

gomnamian.blogspot.com – در قرآن می گوید دست دزد را قطع کنید. هر کسی این آیه را بخواند ، می گوید این دین بشدت با فساد اقتصادی مبارزه می کند. /اما اگر لختی فکر کنیم، می بینیم که خود محمد در قالب یک راهزن حرفه ای ، به غارت اموال کاروان های تجاری که از نزدیک مدینه می گذشته اند، اقدام می کرده است. یا زمانی که به قبیله یهودی حمله می کنند، تمام اموال آنها را مصادره می کند. /براستی ، اگر دست دزد برای یک دزدی باید قطع شود، سزای کسی که به شکل سیستماتیک ، اموال یک اقلیت را غارت می کند، یا به راهزنی می پردازد ، چیست ؟! چرا باید شخص پیامبر اسلام، به غارت کاروان ها بپردازد، یا اموال یهودیان را مصادره کند./مثال واضح دیگری از این تناقض، در حمله به ایران شاهد هستیم، لشکر وحشی مسلمانان، در هنگام حمله به ایران، به غارت برنامه ریزی شده و سیستماتیک کشور ثروتمند ایران ، اقدام کردند. / آیا این جرمی بالاتر از سرقت معمولی با مجازات قطع دست نیست؟! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش ادیان

دیدگاه ها