۹

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعلام همبستگی با خواسته‌های زندانیان رجایی شهر

bayaniye02.blogspot.com – با پایان یافتن انتخابات ۸۸فصل نوینی در تاریخ معاصر ایران رقم خورده است و تمامیت خواهان ناگزیر برای بقای حکومت خود، اقدام به سرکوب شدید مردم و زندانی کردن غیر قانونی صدها نفر از نمایندگان جنبش سبز کرده­اند و در طول بازداشت نیز غیر­انسانی­ترین رفتارها را با معترضان و نخبگانی که خواسته­ای جز تحدید قدرت و حفظ و تقویت سازوکارهای دموکراتیک نظام نداشته­اند، اعمال کرده­اند. در همین راستا خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر در اعتراض به این که خواسته­های بحق و قانونی­شان پاسخ داده نشده است، هر انسان آزاده­ای را به تأمل وامی­دارد تا دریابد تحقق آزادی و عدالت جز از راه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی­های حاکمان مستبد میسر نیست. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها