۸

حضرت آیت الله احمد خاتمی؛ متشکرم!/ وه که چه بی ارزش است جان و خون انسان ها در اسلام و آیین وحشی گری شما

gomnamian.blogspot.com – گاهی اوقات، گفته های بی پروای مدافعین اسلام، بسیار موثر تر از صد نوشته امثال من است، از آقای احمد خاتمی متشکرم که بی پروا یکی از وجه های این دین وحشی را به معرض نمایش گذاشته است. /علی رغم اینکه برای ما دیدن واقعیت های وحشی گری اسلام ، عادی است، اما گاهی شنیدن یکی از این جملات ، ما را نیز شوکه می کند. /براستی ، آیا جز وحشی گری و بدویت ، عنوان دیگری را می توان بر اسلام گذاشت ؟!/طنز ماجرا ایجاست که اصولا حجاب اسلامی از جایی به وجود آمد که یک فرد زنباره ، به نام محمد بن عبدالله بنا بر توصیه عمر و برای جلوگیری از چشم چرانی مسلمانان به زنان خوشگل او ، این قانون را هزار و چهارصد سال پیش به وجود آورده است، حال ما باید در سال 2011 شاهد ریخته شدن خون بر زمین باشیم به دلیل این قانون احمقانه! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش ادیان
راي هاي داد شده : gomnamian ariya7 iranmelli 13 bijan62 Arash iforwardit fozul

دیدگاه ها