۹

بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در گرامی‌داشت روز جهانی کارگر

bayaniye02.blogspot.com – کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است. اما بد نیست با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، دروغ بزرگ ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال ۸۹ و ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری را به نمایش بگذاریم: ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها