۹

دانلود کتاب سرشت های دیکتاتوری اثر عبدالرحمان کواکبی

selfintelligence.blogspot.com – امروز استاد عزیزی توصیه کرد کتاب سرشت های دیکتاتوری را اثر عبدالرحمان کواکبی بخوانم تا متوجه شوم که در طول ۱۳۰ سالی‌ که از نگارش این کتاب می گذرد، نتنها ریشه‌های استبداد در منطقه ما تکانی نخورده بلکه چگونه مستحکم تر نیز گردیده است. عبدالرحمان کواکبی متفکری بود که در قرن نوزدهم میلادی در شامات (سوریه و لبنان کنونی)‌ می زیست و در سال ۱۹۰۲میلادی در مصر درگذشت. او در کشاکش استبداد خلفای عثمانی معاصرش دست به نگارش این کتاب زده است. افکار و آرای او در زمان خویش چندان مورد توجه قرار نگرفت اما در اوایل قرن بیستم و در طول جنگ جهانی‌ اول امپراطوری عثمانی که از هم پاشید، سطح نظرات کواکبی به ایده‌های ناسیونالیسم عربی تنزل یافت تا در برابر استبداد خلفای ترک عثمانی استفاده شود. هرچند دیکتاتوری‌های عربی‌ که از پس امپراطوری عثمانی سر بر آوردند نشان داند که چگونه از اعقاید او استفاده ابزاری و با کتاب او سطحی و سیاسی برخورد شده است. به گمان من با اتفاقاتی که در سطح خاور میانه در جریان است، زمان آن فرا رسیده تا جامعه ایرانی‌ با همسایگان عرب خود صلح فکری و عاطفی کند و به بررسی‌ آرا و اعقاید متفکرین و آزادیخواهان کشور‌های همسایه بپردازد. تصور می‌کنم در کنار مطالعه ایده‌‌های سیاسی دنیای غرب، به دلیل مشابهت‌های فوق‌العاده زیادی فرهنگی و تاریخی کشور‌های خاور میانه با ایران، بررسی این قبیل کتاب‌ها نیز می تواند راه گشا و مفید باشد. هنوز فرصت نکردم تا متن کتاب رو پرینت بگیرم تا برای مخاطبین کم حوصله خلاصه اش کنم، پس تازمانی که کتاب رو در مسیر مترو بخوانم، نسخه PDF کتاب رو اینجا برای خوانندگان پرحوصله تر می گذارم تا دانلود کنند. ادامه...
تصویری از mandela
ارسال شده توسط mandela حدود ۹ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ
راي هاي داد شده : ariya7 mandela fozul 13 iforwardit Ataa Baker Dubai iranmelli

دیدگاه ها