۱۱

هموطنم، هر ساعت سه نفر در اثر تصادف و سو مدیریت در ایران می میرند، تا کی تحمل رژیم آخوندی ؟

gomnamian.blogspot.com – هموطنم، در هر ساعت ، سه نفر ، یعنی هر بیست دقیقه یک انسان در اثر مدیریت غلط آخوندی ، در جاده های ایران بیشتر از آمار جهانی کشته می شوند./ یعنی سه نفر، قربانی مستقیم مدیریت احمقانه آخوندی می باشند. /کمتر خانواده ای را در ایران سراغ داریم که در خویشاوندان درجه دو یک کشته یا معلول حاصل از تصادف نداشته باشد. /تصادفات جاده ای ، فقط یکی از ابعاد جنایات آخوند های حاکم بر ایران است، اگر نگاه کنیم ، در تمام ابعاد ، می توانیم جنایت آخوندهای حاکم بر ایران را ببینم. براستی ، تا کی باید این ننگ را تحمل کنیم ؟/آمار تصادفات منجر به مرگ جاده ای نشان می دهد که ایران بیشترین تعداد کشته ها را در دنیا دارد، به طور متوسط هر سال بیش از سی هزار نفر در جاده های ایران می میرند +، این به معنای 280 کشته در سال به ازا هر میلیون جمعیت است، این رقم، در بریتانیا اکنون سی و پنج نفر است و سالیانه فقط 2200 نفر در اثر تصادف می میرند. به دیگر عبارت، اگر آمار تصادفات ایران، شبیه بریتانیا می بود، سالیانه فقط بیست و هشت هزار نفر کمتر می مردند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها