۰

نسخه اصلی مقاله «اللغة التركیة فی ایران» احمد کسروی در مجله العرفان سوریه به زبان عربی

oyrenci.org – این مقاله را آقای اوان سیگل به زبان انگلیسی ترجمه کرده اند که در اینترنت قابل دسترسی می باشد (1). نسخه اصلی این مقاله به زبان عربی را هم آقای اوان سیگل لطف کرده اند و از روی نسخه شخصی شان اسکن کرده و برایم فرستاده اند که در اینجا برای استفاده همگان منتشر می کنم. همچنین لازم می دانم که مراتب تشکر و قدردانی خود را از آقای سیگل به خاطر قبول این زحمت بیان نمایم. تذکر یک نکته نیز ضروری است که چون این نسخه شخصی آقای اوان سیگل است، در برخی صفحات، دست نوشته های شخصی ایشان هم وجود دارد که البته خوشبختانه آسیبی به متن اصلی نزده است و تمام مطالب خوانا هستند. ادامه...
تصویری از Urumiye
ارسال شده توسط Urumiye حدود ۹ سال پیش در بخش ادب و هنر
راي هاي داد شده : 13 سمک iranmelli Urumiye

دیدگاه ها

تصویری از ariya7

ariya7 حدود ۹ سال پيش گفت:

۰